Laptop Karavan
Laptop Karavan
Laptop Karavan
Laptop Karavan
Laptop Karavan

- Màn hình: 15"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Laptop Karavan

Thương hiệu Karavan SKU: 230617704_SUB_1
Màu sắc theo hãng: Ornament on Gold
Ornament on GoldPaisley on Lilac
Kích thước màn hình: 15"
Slowmoving-tồn còn dưới 81%
Khuyến mãi đã nhận
Giảm 10% tối đa 999.000.000.000₫ trên sản phẩm (đã áp dụng vào giá sản phẩm)
avtSrc