Laptop Karavan
Laptop Karavan

- Màn hình: 12"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop Karavan

Thương hiệu Karavan SKU: 230617703 Mã vạch:  gJune3
Màu sắc theo hãng: Ornament on Gold
Ornament on GoldPaisley on Lilac
Kích thước màn hình: 12"
15"12"
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng