Laptop Karavan
Laptop Karavan
Laptop Karavan
Laptop Karavan
Laptop Karavan

- Màn hình: 15"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop Karavan

Thương hiệu Karavan SKU: 230617704
Kích thước màn hình: 15"
15"12"
Màu sắc theo hãng: Ornament on Gold
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng