Laptop 4P
Laptop 4P
Đặc điểm nổi bật cập nhật 2
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop 4P

Thương hiệu 4P SKU: 230400295
Kích thước màn hình: 12"
12"
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
Paisley on LilacOrnament on Gold
avtSrc