Laptop 4P
Laptop 4P
Đặc điểm nổi bật cập nhật 1
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop 4P

Thương hiệu 4P SKU: 230400294
Kích thước màn hình: 12"
12"
Màu sắc theo hãng: Ornament on Gold
Paisley on LilacOrnament on Gold
avtSrc