Laptop 1980 Book (15"
Laptop 1980 Book (15"
Laptop 1980 Book (15"
Laptop 1980 Book (15"
Laptop 1980 Book (15"
Laptop 1980 Book (15"

- Màn hình: 15"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop 1980 Book (15"

Thương hiệu 1980 Book SKU: 220902037_SUB_1 Mã vạch:  022011
Đơn vị tính: Cái
Dozen(s)Cái
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
Kích thước màn hình: 15"
Mô tả: SP hết bảo hành
avtSrc