Laptop 1980 Book
Laptop 1980 Book
Laptop 1980 Book
Laptop 1980 Book
Laptop 1980 Book

- Màn hình: 15"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop 1980 Book

Thương hiệu 1980 Book SKU: MSI3009202202
Đơn vị tính: Dozen(s)
Dozen(s)Cái
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
Kích thước màn hình: 15"
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng