Xương ống heo là phần xương lấy từ xương đùi trước và đùi sau. Xương ống phải còn ít thịt bọc ngoài xương.

Xem thông tin chi tiết

Xương Ống Heo Vissan 500G

Thương hiệu Vissan SKU: VI-500
Đơn vị tính: G
KgG
avtSrc