a

Liên hệ đặt hàng
Laptop 1980 Book

Thương hiệu 1980 Book SKU: 220600087_SUB_1
Loại sản phẩm: Hàng thanh lý serial 20%
Mới 100%
Hàng thanh lý serial 20%
Hàng thanh lý 50%
Hàng thanh lý 30%
Thanh lý serial
Dịch vụ khác
Sửa chữa đồng giá 150.000đ.
Vệ sinh máy tính, laptop.
Bảo hành tại nhà.
Xem chi tiết
Mô tả sản phẩm

a

Thông tin chi tiết
Thương hiệu
1980 Book
Bảo hành
12
Thông tin chung
Cấu hình chi tiết
Thông tin khác
fb-chatfb-chat