Laptop Karavan
Laptop Karavan
Laptop Karavan
Laptop Karavan

- Màn hình: 12"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop Karavan

Thương hiệu Karavan SKU: 230563545
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
Paisley on Lilac
Kích thước màn hình: 12"
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng