Bài “Huấn luyện chiến đấu” cuối cùng đã bắt đầu. Tuy rất căng thẳng, nhưng tôi sẽ cố gắng để KHÔNG THUA KÉM CHÚNG BẠN ... Hả, đối thủ chiến đấu là Kacchan á!? Đúng là cậu ấy rất mạnh, nhưng tôi không còn là tôi của ngày hôm qua nữa! Dốc toàn lực để chiến thắng nào! “Plus Ultra”!!
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
MY HERO ACADEMIA - HỌC VIỆN SIÊU ANH HÙNG (1)

Thương hiệu Fabico SKU: F123123-1
Tập: 1
54321
avtSrc