LaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptopHPProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G52ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/8GB/8GB/8GB/8GB/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/Free DOS)Free DOS)Free DOS)Free DOS)
LaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptopHPProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G52ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/8GB/8GB/8GB/8GB/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/Free DOS)Free DOS)Free DOS)Free DOS)
LaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptopHPProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G52ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/8GB/8GB/8GB/8GB/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/Free DOS)Free DOS)Free DOS)Free DOS)
LaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptopHPProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G52ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/8GB/8GB/8GB/8GB/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/Free DOS)Free DOS)Free DOS)Free DOS)
LaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptopHPProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G52ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/8GB/8GB/8GB/8GB/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/Free DOS)Free DOS)Free DOS)Free DOS)
LaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptopHPProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G52ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/8GB/8GB/8GB/8GB/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/Free DOS)Free DOS)Free DOS)Free DOS)
LaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptopHPProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G52ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/8GB/8GB/8GB/8GB/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/Free DOS)Free DOS)Free DOS)Free DOS)
- CPU: Intel Core i5-8250U ( 1.6 GHz - 3.4 GHz / 6MB / 4 nhân, 8 luồng )
- Màn hình: 15.6" ( 1366 x 768 ) , không cảm ứng
- RAM: 1 x 8GB DDR4 2400MHz
- Đồ họa: Intel UHD Graphics 620
- Lưu trữ: 1TB HDD 5400RPM
- Hệ điều hành: Free DOS
- Pin: 3 cell 48 Wh Pin liền , khối lượng: 2.1 kg
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
LaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptopHPProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G5ProBook 450 G52ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA2ZD43PA(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/(Intel Core i5-8250U/8GB/8GB/8GB/8GB/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/1TBHDD/Free DOS)Free DOS)Free DOS)Free DOS)

Thương hiệu HP SKU: 1800524
Kích thước màn hình: 15.6"
15.6"
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng