Laptop ALBEDO
Laptop ALBEDO

- Màn hình: 12"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop ALBEDO

Thương hiệu ALBEDO SKU: LCD1010H2
Kích thước màn hình: 12"
12"15"
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng