Laptop ALBEDO
Laptop ALBEDO
Laptop ALBEDO

- Màn hình: 13"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Laptop ALBEDO

Thương hiệu ALBEDO SKU: LCDH2
Kích thước màn hình: 13"
13"12"
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng