Laptop CARMELA
Laptop CARMELA
Laptop CARMELA
Laptop CARMELA

Đây là đặc điểm nổi bật

Xem thông tin chi tiết

Laptop CARMELA

Thương hiệu CARMELA SKU: ECOM263MSI1
Kích thước màn hình: 12"
12"
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
Flowers on YellowPaisley on Lilac
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng