Laptop Teko VN
Laptop Teko VN
Laptop Teko VN
Laptop Teko VN

Đặc điểm nổi bật 

Xem thông tin chi tiết

Laptop Teko VN

Thương hiệu Teko VN SKU: LAPTOPHTL1 Mã vạch:  PHTL12
Kích thước màn hình: 12"
13"12"
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
Đơn vị tính: Chiếc
avtSrc