Laptop Teko VN
Laptop Teko VN
Laptop Teko VN
Laptop Teko VN

Đặc điểm nổi bật 

Xem thông tin chi tiết

Laptop Teko VN

Thương hiệu Teko VN SKU: 231100031_SUB_1
Kích thước màn hình: 12"
13"12"
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
Đơn vị tính: Chiếc
Loại sản phẩm: Hàng giảm giá 30%
Giảm 30%
avtSrc