một
một
một
một
một

- Màn hình: 13"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

một

Thương hiệu Mizine USA SKU: 121020221
Kích thước màn hình: 13"
15"12"13"
Màu sắc theo hãng: Paisley on Lilac
Đơn vị tính: Cái
avtSrc