BA RỌI RÚT SƯỜN SATRA

Xem thông tin chi tiết

BA RỌI RÚT SƯỜN SATRA 1KG

Thương hiệu MeatDeli SKU: 60003-1KG
Đơn vị tính: Kg
KgG
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
avtSrc