APPLE QUH64GB
APPLE QUH64GB

Đặc điểm nổi bật

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
APPLE QUH64GB

Thương hiệu APPLE QUH SKU: VT08010243
Bộ nhớ trong 1: 64GB
32GB64GB
Màu sắc theo hãng (NL) (web): Black
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng