APPLE QUH32GB
APPLE QUH32GB

Đặc điểm nổi bật

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
APPLE QUH32GB

Thương hiệu APPLE QUH SKU: VT08010241
Bộ nhớ trong 1: 32GB
32GB64GB
Màu sắc theo hãng (NL) (web): Black
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng