Laptop 1980 Book
Laptop 1980 Book

- Màn hình: 17.3"
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Laptop 1980 Book

Thương hiệu 1980 Book SKU: H1
Kích thước màn hình: 17.3"
17.3"
Màu sắc theo hãng: Scar gunmetal
KHTPaisley on LilacScar gunmetal
Sản phẩm được miễn phí giao hàng