test

Liên hệ đặt hàng
Laptop 1980 Book

Thương hiệu 1980 Book SKU: 220600106_SUB_1
Loại sản phẩm: Hàng thanh lý 30%
Mới 100%
Hàng thanh lý 30%
Giảm 30% nhé
Dịch vụ khác
Sửa chữa đồng giá 150.000đ.
Vệ sinh máy tính, laptop.
Bảo hành tại nhà.
Xem chi tiết
Mô tả sản phẩm

test

Thông tin chi tiết
Thương hiệu
1980 Book
Bảo hành
12
Thông tin chung
Cấu hình chi tiết
Thông tin khác
fb-chatfb-chat