Krom Khybrid_1
Krom Khybrid_1
Krom Khybrid_2
Krom Khybrid_3
- Bà̀n phím giả cơ
- Kết nối USB
Xem thông tin chi tiết

Bà̀n phím giả cơ Krom Khybrid (Đen)

Thương hiệu Krom SKU: 19040663
Đèn LED: RGB
RGB
Kiểu bàn phím: Bà̀n phím giả cơ
avtSrc