Bàn phímDELLKB216
Bàn phímDELLKB216
Bàn phímDELLKB216
Bàn phímDELLKB216
Bàn phímDELLKB216
- Bàn phím thường
- Kết nối USB 2.0
Xem thông tin chi tiết

Bàn phímDELLKB216

Thương hiệu DELL SKU: 1202903
Kiểu bàn phím: Bàn phím thường
Bàn phím thường
Đèn LED: KHT
avtSrc