Tôm Hùm Alaska

Xem thông tin chi tiết

Tôm hùm ALASKA

Thương hiệu Teko SKU: 230300555
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc