Thiết bị trình chiếu Logitech SPOTLIGHT(Vàng)_1
Thiết bị trình chiếu Logitech SPOTLIGHT(Vàng)_1
Thiết bị trình chiếu Logitech SPOTLIGHT(Vàng)_2
Thiết bị trình chiếu Logitech SPOTLIGHT(Vàng)_3
- Chọn giữa ba chế độ trỏ nâng cao: Đánh dấu, Phóng to chi tiết, Laze Kỹ thuật số  - Sử dụng con trỏ trên màn hình để bật và dừng video, mở liên kết v.v... - Có thể đặt thời gian trong ứng dụng, báo rung trực tiếp đến tay

Thiết bị trình chiếu Logitech SPOTLIGHT (Vàng)

Thương hiệu LOGITECH SKU: 19020222 Mã vạch:  020222
2.379.000₫
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng
fb-chatfb-chat