Thăn bò Wagyu
Thăn bò Wagyu

THĂN NỘI/TENDERLOIN BÒ WAGYU A5 NHẬT - CẮT STEAK

Xem thông tin chi tiết

Thăn bò Wagyu

Thương hiệu Teko SKU: 230300557
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng