Test: Đế tản nhiệt Laptop Coolcold K44 - 5 quạt led xanh + led RGB
Test: Đế tản nhiệt Laptop Coolcold K44 - 5 quạt led xanh + led RGB
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Test: Đế tản nhiệt Laptop Coolcold K44 - 5 quạt led xanh + led RGB

Thương hiệu CANON SKU: 221200013
avtSrc