Test: Bộ nhớ / RAM Laptop Lexar 8GB DDR4 3200Mhz (LD4AS008G-B3200GSST) (Quà Tặng)
Test: Bộ nhớ / RAM Laptop Lexar 8GB DDR4 3200Mhz (LD4AS008G-B3200GSST) (Quà Tặng)
Test: Bộ nhớ / RAM Laptop Lexar 8GB DDR4 3200Mhz (LD4AS008G-B3200GSST) (Quà Tặng)

- Đồ họa:
- Đồ họa:
- Đồ họa:
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
- Lưu trữ:
- Lưu trữ:
- Lưu trữ:
-
-
-
-
Xem thông tin chi tiết

Test: Bộ nhớ / RAM Laptop Lexar 8GB DDR4 3200Mhz (LD4AS008G-B3200GSST) (Quà Tặng)

Thương hiệu CANON SKU: 220806199
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng