CORSAIR HD050401
CORSAIR HD050401

Ram PC Corsair Vengeance RGB RS DDR4 với hệ thống chiếu sáng máy tính của bạn với ánh sáng RGB cực kỳ hầm hố, đồng thời mang lại hiệu suất cao nhất của DDR4.

Xem thông tin chi tiết

CORSAIR HD050401

Thương hiệu CORSAIR SKU: 230400014
avtSrc