- Thời hạn Vĩnh viễn 
- Số thiết bị: 1
- Đóng gói: Digital License 
- Nhóm khách hàng: Cá nhân

Xem thông tin chi tiết

Phần mềm Win Home 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR (KW9-00265)

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 1807596
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng