- Thời hạn 1 năm 
- Số tài khoản: 5 
- Số thiết bị: Đa nền tảng
- Đóng gói: Digital License 
- Nhóm khách hàng: Cá nhân

Xem thông tin chi tiết

Phần mềm Office 365 Home 32/64 AllLngSub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR(6GQ-00083)

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 1807589
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng