- CPU:
- Màn hình:
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
- Hệ điều hành:
- Pin:
Xem thông tin chi tiết

LaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptopHPLaptop HP Stream 11Laptop HP Stream 11Laptop HP Stream 11Laptop HP Stream 11(Intel Atom E3805/(Intel Atom E3805/(Intel Atom E3805/(Intel Atom E3805/4GB/4GB/4GB/4GB/256GBSSD/256GBSSD/256GBSSD/256GBSSD/2TBHDD/2TBHDD/2TBHDD/2TBHDD/AMD Radeon 530/AMD Radeon 530/AMD Radeon 530/AMD Radeon 530/Windows 10 Pro 64-bit)Windows 10 Pro 64-bit)Windows 10 Pro 64-bit)Windows 10 Pro 64-bit)

Thương hiệu HP SKU: 1502294
Khuyến mãi đã nhận
Giảm 3.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm) 1x 11102022 Màn hình LCD (Ornament on Gold)
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng