lmao
Xem thông tin chi tiết

Khoai Tây Chiên (Đại)

Thương hiệu KFC SKU: kfcchicken017