Gà rán 3 miếng
Gà rán 3 miếng
lmao
Xem thông tin chi tiết

Gà rán 3 miếng

Thương hiệu KFC SKU: kfcchicken003