lmao
Xem thông tin chi tiết

Gà rán (2 miếng)

Thương hiệu KFC SKU: kfcchicken002