lmao
Xem thông tin chi tiết

Gà rán (1 miếng)

Thương hiệu KFC SKU: kfcchicken001