- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-

Laptop 1980 Book

Thương hiệu 1980 Book SKU: CHUOTTANG1
Đơn vị tính: Cái
Cặp
Cái
100.000 ₫
Dịch vụ khác
Sửa chữa đồng giá 150.000đ.
Vệ sinh máy tính, laptop.
Bảo hành tại nhà.
Xem chi tiết
Mô tả sản phẩm

CHUOTTANG1

Thông tin chi tiết
Thương hiệu
1980 Book
Bảo hành
12
Thông tin chung
Cấu hình chi tiết
Thông tin khác
fb-chatfb-chat