Xem thông tin chi tiết

Bộ cấp nguồn/ Adaptor Asus 12V-3A

Thương hiệu ASUS SKU: 1200111
avtSrc