Bảng điều khiển bảo mật SMART DOCK Logitech dành cho Skype Room Systems_1.jpg
Bảng điều khiển bảo mật SMART DOCK Logitech dành cho Skype Room Systems_1.jpg
Bảng điều khiển bảo mật SMART DOCK Logitech dành cho Skype Room Systems_2.jpg
Bảng điều khiển bảo mật SMART DOCK Logitech dành cho Skype Room Systems_3.jpg
Bảng điều khiển bảo mật SMART DOCK Logitech dành cho Skype Room Systems_4.jpg
Bảng điều khiển bảo mật SMART DOCK Logitech dành cho Skype Room Systems_5.jpg

- SmartDock của Logitech, được thiết kế cho Microsoft Skype® for Business
- Hoạt động tốt với các màn hiển thị video hiện có và camera video được chứng nhận cho Skype for Business, để việc bắt đầu cuộc họp trở nên dễ dàng chỉ bằng một lần chạm, khóa an toàn surface pro, camera hội nghị ConferenceCam của Logitech đều được chứng nhận cho Skype for Business. 
 

Xem thông tin chi tiết

Bảng điều khiển bảo mật SMART DOCK Logitech dành cho Skype Room Systems

Thương hiệu LOGITECH SKU: 191002001
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng