• Đo nhịp tim
  • Đo huyết áp
  • Đếm bước chân đi bộ
  • Thêm một dòng mới
Xem thông tin chi tiết

Apple watch series 5Series 5

Thương hiệu APPLE QUH SKU: SKU200705 Mã vạch:  200705
Khuyến mãi đã nhận
Giảm 100.008₫ (đã áp dụng vào giá sản phẩm)
Giảm 17.000₫ (đã áp dụng vào giá sản phẩm) 1x Chuột máy tính không dây Logitech B175 Áp dụng khi mua từ 4 sản phẩm
Giảm 15.000₫ (đã áp dụng vào giá sản phẩm) 1x Chuột máy tính không dây Logitech B175 1x PMH 10k
Giảm 12.300₫ (đã áp dụng vào giá sản phẩm)
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
icon
Giảm 10.000₫ (đã áp dụng vào giá sản phẩm) 1x KM coupon tặng cho đơn sau 1x Chuột máy tính không dây Logitech B175
Mua 3 sản phẩm được tặng 1 phần quà. Áp dụng luỹ kế (VD: mua 3 tặng 1, mua 6 tặng 2)
HSD: 18/1/2024
Áp dụng
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng