ToToLink EX201_1
ToToLink EX201_1
ToToLink EX201_2
ToToLink EX201_3
ToToLink EX201_4
- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz
- Chuẩn kết nối: 802.11 b/g/n
- Tốc độ 2.4GHz: 300Mbps
- Ăng ten: 2x ngoài / 4 dBi
Xem thông tin chi tiết

Thiết bị mang ToToLink EX201

Thương hiệu TOTO LINK SKU: 18120191
avtSrc