Ecomimport5

Thương hiệu SAMSUNG SKU: testlzd15
Dịch vụ khác
Sửa chữa đồng giá 150.000đ.
Vệ sinh máy tính, laptop.
Bảo hành tại nhà.
Xem chi tiết
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất !
Thông tin chi tiết
Thương hiệu
SAMSUNG
Bảo hành
12
Thông tin chung
Cấu hình chi tiết
Công nghệ hình ảnh
Công nghệ âm thanh
Chất liệu
Kích thước có chân
Khối lượng có chân
Kích thước không chân
Khối lượng không chân
Thông tin kích thước
fb-chatfb-chat