lmao
Xem thông tin chi tiết

Cơm Phi Lê Gà Quay Tiêu (1 Phần)

Thương hiệu KFC SKU: kfcchicken005