Cơm Phi Lê Gà Quay Tiêu (1 Phần)
Cơm Phi Lê Gà Quay Tiêu (1 Phần)
lmao
Xem thông tin chi tiết

Cơm Phi Lê Gà Quay Tiêu (1 Phần)

Thương hiệu KFC SKU: kfcchicken005