lmao
Xem thông tin chi tiết

Cơm Gà Truyền Thống (1 Phần)

Thương hiệu KFC SKU: kfcchicken004