Laptop Teko VN
Laptop Teko VN

Đặc điểm nổi bật 

Xem thông tin chi tiết

Laptop Teko VN

Thương hiệu Teko VN SKU: 231100032_SUB_1
Kích thước màn hình
13"12"
Màu sắc theo hãng
Đơn vị tính
Loại sản phẩm: Hàng giảm giá 50%
Hàng giảm giá 50%Hàng giảm giá 30%
Giảm 50%
avtSrc